PETA Netherlands « Ga terug naar PETA.nl  
  Campagnes   Actie alarm   Mediacentrum   Over PETA   Donateur worden
 
Zoek
Hoofdrubrieken
Meld u aan voor
e-mailupdates
Sluit je aan bij het Actie Netwerk!
Download het veganistische/vegetarische starterspakket
Flyers
Neem Contact Op
SHOP in PETA's webwinkel


Verwante informatie in andere talen
PETA.org PETA.org
PETALatino.com PETALatino.com
PETA.de PETA.de
PETA.nl PETAFrance.com
PETAUK.org PETA.org.uk
PETAIndia.com PETAIndia.com
PETA.org.au PETA.org.au
  PETA Asia
  亚洲善待动物组织
  Animal Rahat

Termen en condities voor wedstrijden

1. Deelname aan de wedstrijd, bepalen van prijswinnaars en correspondentie met prijswinnaars

Deelnemers behoren zich in te schrijven als vereist in de wedstrijdaankondiging. Incomplete en incorrecte inschrijvingen worden niet door PETA in behandeling genomen. PETA is niet verantwoordelijk voor inschrijvingen die verzonden zijn, maar om bepaalde redenen niet door PETA zijn ontvangen.

Alle prijswinnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht. Indien de prijswinnaar niet binnen vijf (5) werkdagen op de mededeling reageert, zal een andere prijswinnaar worden gekozen. Door niet te reageren binnen vijf (5) werkdagen heeft de winnaar de prijs verspeeld.

Slecht één inschrijving per e-mailadres geldt als wedstrijddeelname, tenzij meervoudige inschrijvingen specifiek zijn toegestaan in de wedstrijdaankondiging.

2. Beschikbaar stellen van afbeeldingen, tekst of ander materiaal voor wedstrijden

Alle door u aan PETA ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekst en ander materiaal of informatie worden eigendom van PETA. PETA is niet verplicht om ter beschikking gestelde afbeeldingen of informatie te bewaren, terug te geven of op andere wijze aan u of anderen beschikbaar te maken.

U aanvaardt dat PETA eigenaar wordt van alle afbeeldingen, tekst en ander materiaal of informatie dat door u beschikbaar is gesteld. PETA en haar directeuren, werknemers, opvolgers en aangewezenen mogen de ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekst en ander materiaal of informatie gebruiken, reproduceren, bewerken, vertonen, overdragen, afgeleiden maken, wijzigen, publiceren en op andere manieren gebruiken voor enige of alle media – op dit moment bekend of op later tijdstip gevormd – wereldwijd en voor ieder doel zonder enige compensatie naar u toe.

Door een afbeelding, tekst of ander materiaal of informatie aan PETA beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat geen auteursrechten, handelsmerken, rechten van privacy of publiciteit van een persoon of rechten van derden zich verzetten tegen deze beschikbaarstelling aan PETA. U vrijwaart PETA tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen van de afbeelding, tekst of ander materiaal of informatie inbreuk maakt op enig recht.

U erkent en aanvaardt dat PETA geen verplichtingen heeft om de door u beschikbaar gestelde afbeelding, tekst, materiaal of andere informatie te plaatsen, vertonen of op een andere manier publiekelijk te maken.

U begrijpt ook dat iedere door u aan PETA ter beschikking gestelde afbeelding, tekst en ander materiaal of informatie door het publiek bezichtigt, gewaardeerd, besproken en bekritiseerd kan worden. U begrijpt dat commentaar of waardering waar u niet blij of niet mee eens bent, gepubliceerd of anderzijds geassocieerd kan worden met de afbeeldingen, teksten of ander materiaal of informatie die u aan PETA heeft gegeven. Door het ter beschikking stellen van een afbeelding, tekst of ander materiaal of informatie aan PETA kunt u geen beroep doen op de privacy wetgeving met betrekking tot een dergelijke afbeelding, tekst of ander materiaal of informatie die u aan PETA beschikbaar heeft gesteld.

U verklaart hierbij dat u PETA en haar directeuren, werknemers, opvolgers en aangewezenen vrijwaart van – en hierdoor afziet van het recht op vervolging – alle mogelijke claims die ontstaan doordat PETA gebruik maakt van de door u aan PETA ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekst of ander materiaal of informatie; en wordt gebruikt op welke manier dan ook met exclusief en volledig goeddunken van PETA.

Iedere wedstrijd waar afbeeldingen, tekst of ander materiaal van de deelnemers is vereist wordt beoordeeld door PETA. Beslissingen gemaakt door PETA zijn definitief.

3. Leeftijd

Alle deelnemers en prijswinnaars moeten 18 jaar of ouder zijn, tenzij anders is aangegeven.

4. Toekennen van prijzen

Prijswinnaars mogen geen vervanging van prijzen aanvragen. Alle prijswinnaars zijn zelf verantwoordelijk voor enige of alle belastingen, als ook voor alle extra kosten die kunnen ontstaan.

Noch PETA noch haar sponsors, werknemers, vrijwilligers, tussenpersonen of aangewezenen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor garantie, kosten, schade, letsel of andere vorderingen die ontstaan doordat de prijswinnaar het product gebruikt nadat hij/zij het in bezit heeft. PETA is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat voortkomt uit een wedstrijd die door PETA in gang is gezet.

Indien de specifieke prijs om bepaalde redenen niet meer beschikbaar is, kan PETA er een vervangende prijs van gelijke waarde voor in de plaats stellen.

5.  Wettelijk bezwaren

Deze wedstrijd en haar termen zijn ongeldig als het door de wet verboden is.

PETA behoudt het recht om, zonder voorafgaande mededeling, iedere wedstrijd ten alle tijden te beëindigen.

PETA behoudt het recht om de wedstrijdregels ten alle tijden te wijzigen.

Door mee te doen aan een wedstrijd, verklaart u dat u akkoord gaat met de wedstrijdregels.

6. Kansen

De kansen op het winnen van een prijs zijn afhankelijk van het aantal ontvangen inschrijvingen.

7. Voor deelname aan deze wedstrijd is geen aankoop noodzakelijk.

8. Bij wedstrijden en stemrondes waarin PETA Nederland het publiek vraagt te stemmen om de winnaar te bepalen, kan het resultaat van dergelijke stemrondes een factor van belang zijn bij het bepalen van de winnaar. Maar de winnaar wordt uiteindelijk uitsluitend en naar eigen oordeel door PETA Nederland gekozen.


Help dieren te redden van dodelijke proeven
China's Schokkende Bonthandel
Leg de Veggie Eed af!
Volg ons: Facebook

Belangrijke onderwerpen
Verzoek French Connection te stoppen met de verkoop van angorawolVerzoek French Connection te stoppen met de verkoop van angorawol.
Dieren gedood tijdens militaire trainingsoefeningen.Dieren gedood tijdens militaire trainingsoefeningen.
Vraag Air France-KLM te stoppen met het transport van apen naar laboratoria om gemarteld te wordenVraag Air France-KLM te stoppen met het transport van apen naar laboratoria om gemarteld te worden
Onderzoeken tonen schapen die gedood en verwond worden voor wol Onderzoeken tonen schapen die gedood en verwond worden voor wol
Het doodsteken van stieren is geen 'cultuur'Het doodsteken van stieren is geen 'cultuur'
Pink komt op voor schapenPink komt op voor schapen
Beloof nooit naar een circus met dieren te gaanVerzoek de EU om illegale productie van foie gras hard aan te pakken
Beloof nooit naar een circus met dieren te gaanBeloof nooit naar een circus met dieren te gaan
Vivienne Westwood - zoals je haar nog nooit eerder hebt gezienVivienne Westwood – zoals je haar nog nooit eerder hebt gezien
Doe het net als Naughty Boy: castreer en steriliseerDoe het net als Naughty Boy: castreer en steriliseer
Undercover onderzoek onthult wrede angorawol industrieUndercover onderzoek onthult wrede angorawol industrie
Air India krabbelt terug en vliegt dieren naar laboratoriaAir India krabbelt terug en vliegt dieren naar laboratoria
Alicia Silverstone legt wreedheid achter dons blootAlicia Silverstone legt wreedheid achter dons bloot
'Blackfish' komt naar Nederland'Blackfish' komt naar Nederland
Laat Morgan naar huis gaan!Laat Morgan naar huis gaan!
Dieren lijden op Ierse bontfokkerijen—eis nu een verbod!Dieren lijden op Ierse bontfokkerijen—eis nu een verbod!
Emily Deschanel: dump zuivel!Emily Deschanel: dump zuivel!
Bont achter je laten is Good for the Soul, zegt zangeres Dionne BromfieldBont achter je laten is Good for the Soul, zegt zangeres Dionne Bromfield
Stella McCartney's onthulling van de leerindustrieStella McCartney's onthulling van de leerindustrie
Spreek je uit tegen gestolen huidenSpreek je uit tegen gestolen huiden
De beproeving van Joaquin Phoenix onder waterDe beproeving van Joaquin Phoenix onder water
Verzoek de Canada te stoppen met de zeehondenslachtingVerzoek Canada te stoppen met de zeehondenslachting
» Lees meer

     Over PETA      Disclaimer      Privacy Beleid      Termen en condities voor wedstrijden     
E-mail deze pagina      Neem contact op      © 2014 Stichting PETA Nederland. Lees ons volledige beleid.    

 
Click here to return to PETA.org